piątek, 27 lutego 2015

Szkolenia, treningi i warsztaty medialne

Pojęcia "szkolenie medialne", "warsztat medialny" i "trening medialny" nie mogą być używane zamiennie.

Szkolenie jest procesem, w którym opisuje się sytuację zastaną (nieważne jak bardzo jest ona dobra czy zła) i zmianę jaką planuje się wprowadzić w określonym czasie.

Zmianę wprowadza się poprzez przyswojenie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności, poprawianie pewności oraz zmianę postrzegania siebie i swojej roli w miejscu pracy.

Skoro szkolenie jest procesem, to najważniejsze jest:

1. nie to, co chcesz osiągnąć, ale JAK to zrobić,

2. nie to z kim chcesz rozmawiać, ale JAK dotrzeć do tej osoby,

3. nie to jak dobry chcesz być, ale JAK możesz poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.

Specyfika, forma i cele

Szkolenia, warsztaty i treningi różnią się specyfiką, formą i celami.

I. Szkolenie

Celem szkolenia jest przyswojenie i doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracownika, aby podnieść jego kwalifikacje zawodowe.

Szkolenia medialne koncentrują się na sprawach dotyczących zdolności komunikacji. Przeprowadza się je, by pomóc pracownikom podnieść swoje kwalifikacje w takich dziedzinach jak prezentacje, wystąpienia publiczne, pisanie informacji prasowych i artykułów, prowadzenie konsultacji społecznych, udzielanie wywiadów, udział w debatach, komunikacja ryzyka i komunikacja kryzysowa.

Szkolenia są podstawą do zmiany indywidualnej oraz poprawienia efektywności w pracy. Warsztaty zdecydowanie bardziej koncentrują się na zespołowej zmianie i efektywności organizacji jako struktury i kapitału kompetencyjnego.

II. Warsztat

Warsztaty mają zwykle dwa komponenty: teoretyczny (prezentacja treści) i praktyczny (na przykład, praca nad projektem kampanii PR, pisanie informacji i komunikatów prasowych).

Ideą warsztatu jest wymiana doświadczeń, pomysłów jak lepiej pracować poprzez dyskusję, gry, wspólne rozwiązywanie problemów i symulacje pozwalające lepiej zrozumieć swoje zachowanie i wyniki w zespole.

Warsztat można zatem uznać za metodę szkolenia. Inne metody szkolenia to wykład, seminarium, instruktaż, demonstracja i symulacja.

Zmiana jaką wprowadza warsztat skupia się na czynnikach wspierających bądź blokujących gotowość i możliwość wykonania zadania. Na przykład, warsztat dotyczący organizacji konferencji prasowych będzie zawierał praktyczne informacje oraz błędy i przeszkody jakie można napotkać w trakcie przygotowania i prowadzenia konferencji.

III. Trening

Sportowa definicja treningu według encyklopedii brzmi: "Trening (ang.) zaprawa, doskonalenie wszelkich funkcji organizmu przez systematyczne, planowane ćwiczenia wymagające coraz większego wysiłku fizycznego i prowadzące do najwyższej sprawności (zwłaszcza pod względem siły, zręczności, szybkości i wytrzymałości ) tzn. wykonywanie wydajnej pracy przy najmniejszym zużyciu energii."

Trening zwykle łączy się ze specjalizacją i jego celem jest uzyskanie jak najlepszych wyników. Trening nie jest uczeniem się czegoś, ale doskonaleniem posiadanych umiejętności i wrodzonych talentów. W treningu medialnym może wziąć udział osoba, która wcześniej uczestniczyła w szkoleniu i czuje potrzebę poprawy konkretnej sprawności.

Treningi sportowe – indywidualne i zespołowe – odbywają się regularnie. Ćwiczenia są wykonywane w seriach z większą lub mniejszą intensywnością. Wyniki sprawdza się na zawodach. Treningi medialne są mniej systematyczne i bardziej urozmaicone, a ich efekty widać w mediach. Wyniki sportowe są łatwo mierzalne. Rezultaty treningów medialnych są mniej obiektywne, choć widownia oceniająca "zawodników" bywa liczebnie porównywalna z popularnymi dyscyplinami sportowymi.

Konkluzja

Szkolenie to proces nauczania poprzez dostarczanie wiedzy, kształcenie umiejętności i kompetencji. Warsztat to metoda szkolenia. Trening to metoda doskonalenia konkretnej sprawności poprzez jej systematyczne powtarzanie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Ten wpis czeka na Twój komentarz.

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *